SodaStream - originální bombičky

Jak poznáte originálně naplněné bombičky SodaStream?

Jediná námi testovaná a doporučovaná bombička pro použití ve výrobnících Sodastream je originální bombička Sodastream. Originální bombičku poznáte podle současného použití následující ochranných prvků:

  1. označení Sodastream na obalu bombičky
  2. horní část (ventil) je opatřena zelenou folií s logem Sodastream

Pouze u těchto bombiček garantujeme bezpečné a spolehlivé používání díky přísné kontrole všech bezpečnostních mechanizmů bombičky při každém jejím plnění v plnícím závodě Sodastream v Holandsku či Německu.
Z těchto důvodů společnost Sodastream nikomu jinému neposkytla autorizaci k plnění bombiček Sodastream ani k použití jiných než originálních bombiček ve výrobnících Sodastream.

V případě použití jiné než originální, originálně plněné, bombičky Sodastream se společnost Sodastream zříká jakékoliv odpovědnosti za újmy na zdraví či škody na majetku způsobené použitím neoriginálních bombiček. Veškerá rizika poškození zdraví přecházejí výhradně na prodejce a uživatele takovýchto neoriginálních bombiček.

Vezměte prosím do úvahy, že bombička je tlakové zařízení, které může při neodborné manipulaci, plnění či nedostatečné kontrole v plnícím závodě způsobit explozi a vážná zranění.
Ze zahraničí jsou již bohužel známy takovéto případy. Proto buďte prosím v této věci velmi opatrní.

Pro Vaši maximální bezpečnost doporučujeme, abyste při výměně vždy žádali pouze originální bombičku Sodastream označenou výše uvedenými ochrannými prvky.

Pokud se Vám již bohužel stalo, že Vám nějaký prodejce vyměnil bombičku Sodastream za jinou než originální, originálně plněnou, bombičku, kontaktujte nás a my Vám pomůžeme situaci vyřešit.

SodasStream bombičky

S výměnou bombiček se vždy obracejte na autorizovaná výměnná místa Sodastream

Upozorňujeme uživatele systému SodaStream, že u některých prodejců (např. prodejny Okay), jim může být vyměněna nebo nabídnuta výměna jejich originální bombičky SodaStream za výrobek jiné značky. Pokud Vám prodejce nabídne bombičku jiné značky výměnou za Vaši originální bombičku SodaStream, jedná se o neautorizované výměnné místo, které není certifikováno systémem SodaStream a společnost SodaStream neposkytuje žádnou garanci za spolehlivé a bezpečné použití takové neoriginální bombičky a zříká se odpovědnosti za její případné selhání. Proto vyžadujte vždy jen originální a originálně plněné bombíčky Sodastream.
Všechna autorizovaná místa SodaStream vyměňují pouze originální bombičky SodaStream a zaručují tak naprostou spolehlivost a bezpečnost celého systému SodaStream.