Satelitní vysílání v kostce

Satelitní vysílání v kostce

Signál satelitního vysílání není přijímán z pozemních vysílačů, ale z antén umístěných na družicích, které se nacházejí na tzv. geostacionární dráze, přibližně 36 tisíc km nad zemským povrchem. Družice se pohybují stejnou rychlostí, jakou se otáčí naše Země a zachovávají si tak stejnou pozici. Trvale tak pokrývají stejnou plochu Země.

Jaké území pokrývá satelitní vysílání

Satelitní vysílání družic určených pro příjem v České republice pokrývají celé území republiky. V některých lokalitách se může stát, že ve výhledu na družici překáží např. výšková budova, strom nebo terénní nerovnost.

Co je potřeba k příjmu satelitního vysílání

Pro příjem je nutný tzv. satelitní komplet, který zahrnuje satelitní přijímač a parabolická anténa s konvertorem (LNB). Při instalaci satelitního kompletu je složité správné nasměrování satelitní antény, proto by montáž měla být svěřena specializované firmě.

Je satelitní televize placená

Mezi programy vysílanými z družic jsou programy volné (nekódované) a kódované. Kódované programy jsou většinou placené a pro jejich příjem potřebujete přijímač pro příjem kódovaných programů a příslušnou dekódovací kartu.

Je možné přijímat televizní programy z více družic

Ano, na jednu parabolu lze umístit více konvertorů, které tak využívají odraz signálu z plochy paraboly. Je možné také využít natáčecí zařízení, které otáčí parabolou na jinou pozici.

Je možné přijímat satelitní vysílání na více televizorech

Pokud použijete pouze jediný satelitní přijímač, bude možné sledovat na více televizorech stejný televizní program. Pro sledování různých programů na více televizorech je nutné ke každému televizoru pořídit jeden satelitní přijímač a konvertor s více výstupy.

Jak přijímat satelitní televizi

Vybavení pro příjem satelitní digitální televize je poněkud složitější než přístroje pro jiný druh příjmu. Pokud nejste vyloženě fandy satelitního vysílání, asi byste měli přenechat montáž parabolické antény zkušeným odborníkům. Nejde o nic zdlouhavého a komplikovaného – tedy pokud máte parabolu kam umístit.

Součásti satelitního kompletu

Satelitní komplet, tedy soubor přijímacích zařízení, se skládá z několika samostatných přístrojů.

Satelitní komplet

Parabola, satelitní anténa

Nejdůležitější položkou satelitního kompletu je parabolická anténa, onen „bílý talíř“ nebo „rendlík“, jak ji na jedné mediální konferenci nazval bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák. Parabol je mnoho druhů a liší se krom jiného ve své velikosti. Některé družice, které šíří signál určený právě pro střední Evropu, lze zachytit na parabolu o průměru okolo 60 centimetrů. Pokud se rozhodnete pro příjem ze 2 nebo více družic, tak zvolte parabolu o min. průměru 80 cm. Předtím, než si tedy pořídíte satelitní parabolu, měli byste se ujistit, jaké televizní programy a z jaké družice chcete přijímat

LNB konvertor

Konvertor (LNB) umisťuje se na ráhno paraboly, což je vlastně její ohnisko a soustřeďuje se v něm přijímaný signál. Konvertor slouží pro převod kmitočtu z pásma GHz do řádu MHz, což už umí zpracovat vstupní díl satelitního přijímače. Citlivost konvertoru udává tzv. ,,šumové číslo". Čím je nižší, tím je konvertor lepší. Dnes je běžná hodnota dobrého konvertoru okolo 0,3 dB.

Satelitní přijímač

Na první pohled stejný jako set-top-box pro příjem zemské digitální televize. Jde o krabičku, jejímž prostřednictvím se digitální signál vedený z parabolické antény na střeše převede na analogovou podobu čitelnou vašemu televizoru. K satelitnímu příjmu programů kódovaných systémem CryptoWorks potřebujete přijímače, které mají zabudovaný dekodér CryptoWorks nebo obsahují CI sloty pro vložení CA mod.

CA modul a karta

Dekodér pro satelitní přijímač. Placené televize kódují své programy v různých kódovacích systémech. Pokud si pořídíte přístupovou kartu s předplatným, tak samozřejmě potřebujete mít v přijímači příslušný dekodér. Pokud není zabudovaný, tak použijete externí CAM modul do PCMCI slotu.

České a slovenské sat. programy jsou kódovány v systému CryptoWorks!

Motor DiSEqC 1.2

Motor slouží k natáčení paraboly na několik družic Veškeré ovládání a napájení se provádí po koaxiálním kabelu od LNB, což je velká výhoda v místech, kde již další kabel nelze natáhnout. K ovládání a řízení motoru se využívá systému DiSEqC 1.2, kterým musí být přijímač vybaven. Instalace už většinou vyžaduje odborníka.

Multifeed a DiSEqC přepínač

Do paraboly jsou umístěny pomocí držáku MULTIFEED dva nebo více konvertorů a bez nutnosti natáčení přijímáte signál z několika družic. Protože satelitní signál svedený koaxiálním kabelem nelze sloučit, tak bude zapotřebí použít některý z přepínačů DiSEqC. Ty zvládnou přepínat až 8 LNB. Navíc není nutné do nich přivádět externí napájení a můžou být tedy umístěny i na střeše u antény.

Novinkou je tzv. Monoblock konvertor, který obsahuje dva konvertory a DiSEqC přepínač v jednom pouzdře a je již přednastaven na dvě družice (Astra + Hotbird, Astra 1 + Astra 3). Výhodou je snadná montáž a nastavování!

Kabel, konektory, konzola

Při nákupu kompletu samozřejmě nezapomeňte na vhodnou konzoli pro montáž paraboly, koaxiální kabel a konektory.

Co je potřeba k příjmu služby CS Link

K příjmu služby je třeba satelitní komplet a pro příjem kódovaných programů pak přístupová karta služby. Příjem kódovaných programů CS Linku je možný pouze se satelitním přijímačem s dekodérem CryptoWorks. Pro přístup jsou používány přístupové karty od firmy Gital nebo Trade and Technology, které programy z paketu CS Link zprostředkovávají. Kartu je možné aktivovat na dobu určitou nebo neurčitou.

Platí se nějaké další paušální poplatky

Programy služby CS Link můžeme rozdělit do tří skupin. První, skupina nejmenší jsou programy volné, druhá pak kódované a třetí placené. Kódované programy jsou přístupné po aktivaci příslušné karty a dále se již neplatí, za placené pak platíme paušální poplatky podle tarifu příslušného poskytovalete, společnosti Gital nebo Trade&Technology.

Lze službu instalovat na celém území republiky

V zásadě ano, ale je potřeba, aby parabola měla zajištěný výhled na družici, v tomto případě na jih. Tento směr nesmí být stíněn vysokými budovami nebo stromy. Pak realizace není možná.

Jak získat službu CS Link

Službu i dekodérem CryptoWorks a správně nasměrovanou parabolou, stačí zakoupit dekódovací kartu pro paket CS Link.

Distributoři přístupových karet

Přístupové (dekódovací) karty distribuují dvě společnosti. Každá z nich má jiné obchodní podmínky. Více informací o programové nabídce a cenách získáte u distributorů.