Pozemní digitální vysílání (DVB-T)

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) neboli pozemní digitální vysílání je nový systém přenosu televizního signálu, který postupně nahradí současné televizní vysílání.

Digitální vysílání televize a rozhlasu znamená pro diváka především výrazné rozšíření programové nabídky, stabilizaci kvality obrazu a zvuku zejména ve ztížených podmínkách a doplňkové informační služby. Diváci mají nyní možnost pořídit podstatně kvalitnější přímý záznam na digitální média (počítačový disk nebo DVD). Přitom se používá stejná nebo dokonce jednodušší anténa, ve většině lokalit bez nutnosti jejího přenastavení.

Jaké jsou výhody digitálního vysílání

 • Lepší kvalita obrazu a zvuku, zapomeňte na zrnění, duchy, ztrácení obrazu, digitální vysílání není tak náchylné na rušení, obraz a zvuk k Vám dojde tak, jak je vysílán.
 • Lepší podmínky příjmu, na mnoha místech postačuje na všechny vysílané programy malá pokojová anténa, není třeba pořizovat složité směrované antény.
 • Žádné platby a další výdaje navíc, digitální pozemní vysílání je zdarma, nelze však vyloučit, že se v budoucnu objeví speciální prémiové kanály, které budou šířeny jako placené.
 • Nové televizní stanice, bohatší programová nabídka, v současné době je možné přijímat v některých místech pokrytí kolem 8 televizních kanálů a několik rozhlasových stanic. Po dokončení procesu digitalizace se předpokládá, že se jejich počet zdvojnásobí.
 • Mobilita, v místě pokrytí bude možné prakticky kdekoli přijímat Vaše oblíbené pořady a to i např. na cestách v automobilu či vlaku.
 • Elektronický programový průvodce a interaktivní služby.
 • Digitální vysílání umožňuje prostřednictvím elektronického programového průvodce zobrazovat informace o vysílaných programech a televizní program na další dny. S rozvojem digitálního vysílání přibudou různé interaktivní služby jako jsou hry, hlasování, prohlížení webových stránek, e-mail a další. Pro interaktivní služby bude nutný přijímač podporující domácí multimediální platformu MHP.
 • Jednodušší zaznamenávaní pořadů, některé přijímače jsou vybaveny funkcí PVR, což znamená, že mají zabudován pevný disk na který lze zaznamenat Vaše oblíbené pořady v digitální kvalitě. DVB-T vysílání je ideální pro zachytávání a ukládání v původní kvalitě na digitální média (HDD, CD-R, DVD+-R…), a to se zcela minimální námahou. Celé zpracování záznamu na PC pak sestává pouze z následujících kroků: zachycení (uložení) programu na pevný disk, střih videa (zarovnání přesahu začátku a konce, vystříhání reklam), autorizace DVD, vypálení na DVD médium.
 • Rozhlasové stanice, pomocí DVB-T přjímače lze také přijímat rozmanitou nabídku rozhlasových stanic v digitální kvalitě.
 • Více možností příjmu, DVB-T přijímače mohou být i v podobě PC karty nebo USB modulu, který lze využít pro příjimu televize v počítači či notebooku. Pořady lze nahrávat a zpracovávat v pohodlí Vašeho počítače.

Jaké jsou nevýhody digitální televize

 • Nutný je digitální přijímač nebo televizor s DVB-T tunerem.
 • Základní nevýhodou digitálního příjmu je fakt, že je nutné zakoupit digitální přijímač nebo digitální televizor nebo jiné zařízení, které umožňuje příjem DVB-T signálu.

Kde je digitální televize dostupná

Digitální televize není dostupná na celém území České republiky. Pokrytí jednotlivých multiplexů (vysílacích sítí) se bude postupně rozšiřovat. V roce 2007 začalo vypínání analogových vysílačů. Zcela bylo analogové televizní vysílání ukončeno v České republice koncem roku 2012.

Co přinese zavádění digitální televize státu

V současnosti již není možné přidat pro přeplněnost frekvenčního spektra další celoplošný program. Pásmo uvolněné digitalizací, které nebude využito pro vysílání DVB-T, bude možné použít i pro jiné účely. Nezanedbatelné jsou také ekologické aspekty digitálního vysílání. Vysílač v DVB-T systému spotřebuje pouze desetinu potřeby elektrické energie vysílače analogového.

Jak funguje DVB-T

DVB-T je principielně odlišný způsob přenosu obrazu a zvuku k divákovi než dosud. Jednotlivé složky vysílání jsou přenášeny v digitální podobě. Televizní obraz a jeho zvukový doprovod je zdigitalizován a spolu s přidruženými datovými službami (Teletext, VPS, WSS) je přenášen společným datovým kanálem v podobě tzv. multiplexu

Co je to multiplex

Aby bylo možné zakódované obrazové a zvukové signály šířit společným datovým kanálem, je třeba je nějakým způsobem sloučit dohromady. Toto „sloučení“ se nazývá multiplexování a za úkol ho má zařízení zvané multiplexer. Výsledný datový tok je pak nazýván multiplexem. Multiplex obvykle obsahuje 4 až 6 televizních programů podle toho, jaká kvalita reprodukce je požadována.

Proč je digitální vysílání zpožděné oproti analogovému

Při digitálním vysílání se často používá technologie zvaná statistický multiplex. Statistický multiplex je technologie, která nabízí optimální přizpůsobování kvality vysílaného programu jeho nárokům. Jednoduše řešeno, pořad, který momentálně potřebuje, díky složitosti obrazové scény velké rozlišení, si „půjčí“ potřebnou šíři kanálu od programu jiného, kde jsou momentálně nízké nároky na zpracování obrazu.

Co znamená pojem digitální kvalita

Pojem digitální kvalita je diskutabilní. U digitálního vysílání může provozovatel zvolit, jaký stupeň komprese pro obraz a zvuk svého programu zvolí. Čím nižší míra komprese, tím lepší kvalita obrazu a zvuku, ale program si vyžádá větší datový tok. Protože za každý vysílaný bit platí televizní stanice distribuční společnosti, je nastavení míry komprese vždy kompromisem mezi finančními náklady a kvalitou programu.

Jak přijímat pozemní digitální vysílání (DVB-T)

Co potřebujete k příjmu digitálního vysílání DVB-T

 • být v oblasti pokryté digitálním signálem,
 • mít set-top-box (zařízení, které dekóduje digitální signál),
 • zapojit set-top-box mezi anténu a televizor,
 • naladit set-top-box (zpravidla automaticky).

Lze také zakoupit televizor, který je již pro příjem DVB-T vnitřně vybaven.

Set-top box pro pozemní příjem

Ke všem televizorům lze dokoupit digitální přijímač, tzv. set-top box, který se připojí mezi stávající anténu a televizor. Přijímá digitální vysílání a převádí je na obraz a zvuk nebo na analogový televizní signál, který je pak přiveden do stávajících (analogového) televizoru.

Pokud chcete sledovat digitální vysílání na počítači nebo notebooku, pak je třeba pořídit DVB-T kartu nebo USB modul. Postupně budou přibývat také kombinované modely televizních přijímačů (s analogovým i digitálním příjmem), případně televizory určené již pouze pro příjem digitální. Televizor, který má zabudován digitální tuner nazýváme tzv. integrovaným digitálním televizorem (IDTV - Integrated Digital TV).

 • Lze set-top box zapojit k jakémukoliv televizoru?
  • Ano, set-top box lze zapojit k jakémukoliv televizoru, záleží pouze na způsobu zapojení. Pokud váš televizor nemá videovstup - SCART, ale jen kulatou anténní zdířku, je třeba mít set-top box s tzv. modulátorem.
 • Přijdu kvůli set-top boxu o stávající programy?
  • Nepřijdete. Mnoho lidí využívá digitální přijímače pro vykrývání některých těžko dostupných nebo zcela chybějících televizních stanic a ostatní stanice přijímají analogově. Je-li set-top box vypnutý, připojený televizor či videorekordér přijímá analogové programy tak, jak tomu bylo před připojením set-top boxu.
 • Mohu použít jeden set-top box pro více televizorů?
  • Aby bylo možné použít jeden set-top box pro více televizorů, musel by běžet na všech připojených obrazovkách stejný program. Výjimkou jsou vícetunerové set-top boxy, většinou dvoutunerové. Ty pak mohou přijímat tolik programů zároveň, kolik obsahují tunerů. Pro standardní příjem digitálního vysílání na více televizorech se používají televizní rozvody.
 • Je možné propojit set-top box s videorekordérem nebo DVD?
  • Ano, zapojení je stejné jako u televizoru, tedy nejlépe přes konektor SCART. Set-top box bývá vybaven dvěma konektory SCART – jeden pro televizi a druhý pro video nebo DVD.
 • Lze jeden program sledovat a druhý nahrávat?
  • Aby bylo možné sledovat jiný program než nahráváme, musí mít set-top box dva digitální tunery. Většina levnějších modulů má pouze jeden.

Přístroje pro nahrávání pořadů na pevný disk

Samostatnou skupinu tvoří přijímače se zabudovaným pevným diskem (PVR - Personal Video Recorder). Uživatel může nahrávat pořady z vysílání v nezměněné kvalitě v délce mnoha hodin nebo zastavit obraz pomocí funkce Time Shift a následně sledovat pořad s se zpožděním ze záznamu. Důležité je, zda lze záznam z pevného disku dále archivovat mimo přijímač, stáhnout do osobního počítače, nebo vypálit na DVD.

Přístroje pro současný příjem satelitního vysílání

Na trhu jsou kombinované přijímače (tzv. komba), které umožňují příjem pozemního (DVB-T) i satelitního digitálního vysílání vysílání (DVB-S).

Elektronický programový průvodce

Funkce elektronického programového průvodce (EPG), která umožňuje divákovi prolistovat nabídku pořadů všech programů obsažených v multiplexu, je naprosto nezbytnou součástí výbavy každého digitálního přijímače. Každý z výrobců přistupuje k EPG jinak, někteří se omezují na pouhé zobrazení aktuálně vysílaných (Current) a následujících (Next) pořadů, jiní se snaží vytěžit dané možnosti na maximum a jejich elektroničtí průvodci provedou diváka programem na celý následující týden, eventuálně umožní přímo zanést vybraný pořad do programu Timeru.

Jaké antény použít

Podle zkušeností prodejců postačuje v blízkosti vysílačů (do cca 5 km) pokojová anténa, zhruba do 10 km od vysílače pak malá matrace, do 20 km velká matrace, do 30 km velká matrace se zesilovačem a pro vzdálenosti větší než 40 km je vhodné použít větší anténní systém se zesilovačem. Příjmové podmínky jsou však velmi rozmanité a závisí na profilu terénu a dalších parametrech, takže nejlépe je přítomnost a kvalitu signálu opravdu vyzkoušet.

Je třeba si uvědomit, že na venkovní (nejlépe střešní) anténu bude signál vždy výrazně lepší a během přechodu na digitální vysílání budou vysílací sítě optimalizovány pro použití střešních antén. Při použití kvalitní směrové antény nebo soustavy matrací se dá signál bezproblémově zachytit v extrémním případě až několik desítek kilometrů od vyznačené hranice pokrytí.

Zapojení digitálního příjímače

K televizoru je digitální přijímač připojen většinou pomocí kabelu SCART, podobně jako např. DVD přehrávač.

Drtivá většina přijímačů je vybavena dvěma konektory SCART, z nichž alespoň jeden dává na výstupu obrazový signál ve formátu RGB a většinou i S-video, kompozitní formát CVBS je samozřejmostí.

Druhý SCART je obvykle určen pro propojení s videorekordérem nebo satelitním přijímačem, a proto mívá zvukově i obrazově (CVBS) osazen nejen výstup, ale i vstup, a ti lepší se mohou pochlubit i RGB vstupem. Vedle toho mívají DVB-T přijímače i klasický AV výstup (video/L/R) na třech konektorech typu Cinch. Poměrně obvyklý je i digitální zvukový výstup SPDIF podporující formát Dolby Digital (AC–3). Na majitele postarších televizorů bez nebo s omezeným počtem AV vstupů výrobci také nezapomínají, a tak je většina STB vybavena také interním modulátorem. Jeho výstupní signál je buďto přímo interně sloučen se vstupním signálem z antény, anebo lze téhož docílit propojením smyčkovacího výstupu (většinou označen RF Loop Out) se vstupem slučovače (označen RF IN), který je součástí interního modulátoru. Sloučený signál je pak k dispozici na samostatném konektoru IEC, většinou označeném jako TV Out. Pro datové připojení přijímače k počítači nebo k dalšímu Set Top Boxu, umožňující nahrát do něj buďto nové programové vybavení, nebo okopírovat naladěné programy, slouží sériové rozhraní RS232 vyvedené na devítipinovém konektoru typu D-Sub.