Návody na naladění programů v nejběžněji používaných přijímačích


Zde najdete návody na naladění programů v nejběžněji používaných přijímačích.

Topfield 6000CR
Alma T1000
Amiko ird7800
BENsat 350IR
GoSat 7050 v.2
GoSat 7055
Humax IRHD 5100
Optibox Zebra
ORION Irdeto
STEINNER Irdeto
TF SBP 2010
EVOLVE 5060 508
HOMECAST EM150CR 509
KAON 660 CX 510
MASCOM MC2000HD USB

Všeobecný návod na doladění satelitních programů
Jak jistě víte, v minulých měsících jsme zaznamenali přechody programů na nové parametry příjmu, a bylo zapotřebí tyto programy znovu naladit do Vašich satelitních přístrojů. Každý typ satelitního přístroje se ovládá jinak a má jiné menu, ve kterém je zapotřebí se pohybovat pro doladění programů. Bohužel není možné sepsat všeobecný návod pro doladění programů na všechny typy satelitních přijímačů. Pokud máte přístup na Internet, naleznete na naších internetových stránkách, www.skylink.cz v sekci ´´Jak naladíte´´, návody pro doladění satelitních programů na některé typy satelitních přístrojů s obrázkovým doprovodem. Tyto návody se snažíme rozšiřovat o další typy satelitních přijímačů, pokud máme možnost satelitní přístroje, či televizory s vestavěným satelitním tunerem otestovat. Zaleží pouze na výrobcích či dovozcích satelitních přístrojů, zda nám satelitní přístroje poskytnou k otestování. Bohužel některé návody, které jsou přiložené u satelitních přístrojů pro doladění programů, jsou dosti skromné a uživatelé se v těchto návodech neorientují. Pokud satelitnímu přístroji či návodu nerozumíte, je zapotřebí se obrátit na techniky ve Vašem okolí, kteří prováděli instalaci, a o doladění programů, nebo navedení pro přesný postup, je požádat. Níže se pokusíme popsat nejčastější postupy pro doladění programů do Vašeho seznamu.
Ve většině případů doporučujeme před doladěním programů přepnout satelitní přístroj na program Čt 1. Jakmile Váš satelitní přístroj přepnete na program Čt 1, navolíte na dálkovém ovladači tlačítko ´´Menu (Setup)´´. Při zvolení tohoto tlačítka Vám satelitní přístroj na obrazovce zpřístupní další kolonky či položky. Popřípadě Vás vyzve k zadaní kódu (0000, 1234). Po zadání kódu navolíte šipkami nahoru a dolů na dálkovém ovladači kolonku „Vyhledávání stanic´´, nebo také „Manuál scan, Vyhledávání programů, ruční ladění, procházení TP“ apod. Jakmile navolíte kolonku, kterou uvidíte na Vaší obrazovce, potvrdíte jí stisknutím tlačítka „OK“ na dálkovém ovladači. Zobrazí se Vám nová tabulka, ve které je zapotřebí navolit požadované parametry. U některých typů satelitních přístrojů je zapotřebí navolit kolonku „přidat/upravit/smazat TP“, nebo také navolit „režim ladění manuál/TP“. Poté je zapotřebí navolit na dálkovém ovladači požadované parametry „anténa (satelit), frekvence (kmitočet), symbolová rychlost (přenosová rychlost, symbol rate), chybová korekce (FEC) a typ modulace“. Aktuální parametry příjmu naleznete na straně číslo …Po zadání všech hodnot je potřeba u některých satelitních přístrojů navolit „přidat TP“ a „uložit – save“. Jakmile budou požadované hodnoty vepsány, popřípadě uloženy, je zapotřebí navolit kolonku ´´vyhledávání´ (ladění)“ a potvrdit tlačítkem „OK“ na dálkovém ovladači. U některých typů satelitních přístrojů nenaleznete tuto kolonku, v tom případě je potřeba navolit šipkami nahoru a dolů jakoukoliv kolonku, kterou jste zadávali a potvrdit stisknutím tlačítka „OK“. Satelitní přístroj začne programy pod danými parametry vyhledávat. Po dokončení vyhledávání programů Vám satelitní přístroj ukáže seznam programů, které vyhledal a zobrazí nabídku co s naladěnými programy udělat. Je zapotřebí zvolit kolonku „uložit´´ ( save, seřadit automaticky, seřadit manuálně, přidat automaticky) a potvrdit stisknutím tlačítka „OK“ na dálkovém ovladači. Satelitní přístroj uloží programy do satelitního přístroje. Poté je zapotřebí menu opustit tlačítkem „exit´´ (back, šipka zpět). Nové programy naleznete na konci Vašeho seznamu programů. Jestli některé programy přecházely na nové parametry příjmu, nenaleznete je po přeladění na původních číslech, ale na konci Vašeho seznamu programů a je zapotřebí seznam programů uspořádat dle Vašich představ.