Montáž satelitu (podrobný obrázkový návod)

1) Sestavte anténu dle návodu, který je přibalen v příslušenství antény.
Při sestavování antény postupujte opatrně, zejména dbejte na to, aby nedošlo k mechanickému poškození tvaru paraboly a laku na parabole.

 2) Namontujte LNB konvertor
LNB konvertor upevněte do držáku v anténě tak,aby kryt hrdla směřoval k parabole (výlisku antény).
Máte-li komplet pro dvě družice (LNB se dvěma hrdly) doporučujeme montovat LNB do držáku v anténě takto :
ANTÉNA OP60 : LNB konvertor připevněte za hrdlo označené 23.5°E (tzv. „napřímo“ příjem Astry23.5 )
ANTÉNA OP80 : LNB konvertor připevněte za hrdlo označené 19.2°E (tzv.napřímo příjem z Astry 19.2)
- viz.označení hrdel na nálepce na zadní straně LNB

3) Namontujte sestavenou anténu s LNB konvertorem na stožár.
Zadní držák antény je určen pro montáž na stožár o průměru 32-60mm. Stožár nebo držák pro upevněníantény na stěnu není součástí dodávky satelitního kompletu. Vhodné držáky naleznete na internetových stránkách www.videotech.cz. Anténu nasaďte na stožár a lehce dotáhněte tak, abyste s ní mohli snadno otáčet.

4) Nastavte náklon antény (elevaci).
Nastavte náklon dle hodnoty uvedené v tabulce pro město, které je k vám nejblíže a dotáhněte šrouby tak,abyse anténa nemohla samovolně sklopit. Hodnota náklonu se liší dle typu kompletu a montáže LNB do antény.

Komplet pro příjem z jedné družice : platí hodnoty ve sloupci A.
Komplet pro příjem dvou družic s ANTÉNOU OP60 (montáž LNB za hrdlo 23.5°) : hodnoty ve sloupci A.
Komplet pro příjem dvou družic s ANTÉNOU OP80 (montáž LNB za hrdlo 19.2°) : hodnoty ve sloupci B.

 

5) Namontujte koaxiální kabel, připojte satelitní přijímač a televizor.
Ujistěte se, že satelitní přijímač a televizor jsou odpojeny od elektrické sítě.
Propojte LNB konvertor s přijímačem pomocí koaxiálního kabelu. U některých typů kompletů je součástí dodávky kabel. Obsah kompletu naleznete vždy na nálepce na kartonu.
Není-li kabel součástí dodávky doporučujeme kupovat kabel s měděným vodičem a kvalitním stíněním.

Montáž koaxiálního kabelu
-
Pozlacený konektor, který je pevnou součástí kabelu použijte pro připojení k LNB konvertoru. Konektor je vodotěsný a zaručuje vynikající ochranu před pronikáním vlhkosti do spoje a do LNB.

- Protáhněte kabel k satelitnímu přijímači. Na volný konec kabelu namontujte přiložený „F“ konektor.
Ujistěte se, že satelitní přijímač je vypnutý ! Připojte kabel k anténnímu vstupu satelitního přijímače.

Montáž „F“ konektoru na koaxiální kabel.

- Oddělte opatrně 10 mm vnějšího izolačního pláště.

- Obnažené drátěné opletení ohrňte dozadu přes vnější izolaci.

- Obnaženou stínící folii ohrňte dozadu přes drátěné opletení.

- Odstraňte izolaci z vnitřního vodiče do vzdálenosti cca 2-3 mm před ohrnutým opletením. Zkontrolujte, že stínící folie nebo drátky z opletení se nedotýkají vnitřního vodiče.

- Nasuňte „F“ konektor na kabel a našroubujte jej přes stínění a opletení, až dokud zástrčka nenarazí na vnitřní izolaci. Odstraňte přečnívající stínící folii a opletení tak, aby nepřečnívaly vzadu přes konec konektoru.

- Zkraťte vnitřní vodič tak, aby vyčníval cca 1 mm z konektoru.

Před připojením kabelu k přijímači opět zkontrolujte, že stínící folie nebo drátky z opletení nevystupují z vnitřku konektoru a nedotýkají se vyčnívajícího vnitřního vodiče.

Našroubujte konektor kabelu do vstupního konektoru (DISH IN) na zadní straně satelitního přijímače.

Připojte k satelitnímu přijímači televizor nejlépe pomocí HDMI kabelu a nebo pomocí jiného

 

Po připojení oba přístroje zapněte.
Televizor nastavte na předvolbu odpovídající pro vstup signálu k němuž je satelitní přijímač připojen.

 

6) Nyní přistoupíme k přesnému nastavení antény.

Satelitní přijímač je z výroby předladěn a přednastaven pro příjem družic ASTRA 19.2°+23.5°, takže pro přesné nastavení antény je nejjednodušší následující postup.

  • Zapněte přijímač a televizor. Tlačítkem OK na ovladači přijímače vyvolejte seznam předvoleb a vyberte program ČT24.
  • Na televizoru se zobrazí informační box : ŽÁDNÝ SIGNÁL.

Nyní dvakrát stiskněte tlačítko „INFO“ dálkového ovladače.

Na televizoru se zobrazí infobox jehož součásti jsou ukazatele SÍLY a KVALITY signálu.

Ukazatel SÍLY signálu informuje o tom, že systém je správně zapojen, funguje a přijímá nějaký signál, takže na této stupnici by měla být hodnota vyšší než nula.
Ukazatel KVALITY ukazuje zda přijímáme signál odpovídající nastavené předvolbě (ze správné družice) – to znamená, ukazuje zda je anténa nasměrována na správnou družici. Hodnota na tomto ukazateli bude nejspíše nula, protože anténa zatím není nasměrována na družici a nepřijímá správný signál.

Abychom signál z družice zachytili musíme správně nasměrovat anténu.

Natočte anténu tak, aby směřovala na jih a pomalu jí otáčejte na východ – tj. doleva (stojíte-li za anténou).

Orientační hodnoty natočení – rozdělení na sloupce A a B platí stejně jako u nastavení náklonu antény.

 

 

 Příklad : Azimut 173° = natočte anténu 7° na východ (180-173=7).

Ve chvíli, kdy anténa zachytí signál z družice ASTRA 3 (23,5°) naskočí na obrazovce televizoru obraz programu ČT24.

I přesto, že již hraje program ČT24 je důležité vyladit polohu antény na maximální výkon. Rozhodující je ukazatel "Kvalita signálu", a proto se pokuste jemnými změnami nastavení antény docílit co nejvyšší hodnoty na tomto ukazateli. Opatrně zkuste pootočit anténou doleva/doprava a velmi jemně upravit hodnotu náklonu nahoru/dolu. V okamžiku, kdy hodnota KVALITY signálu bude na nejvyšší dosažené úrovni anténu pevně utáhněte. Ukazatel nereaguje okamžitě, má mírné zpoždění, takže je potřeba pohybovat anténou opatrně a pozvolna.

Je-li kvalita cca 65% či více je anténa dobře nastavena. Anténu řádně utáhněte

Nyní překontrolujte příjem z družice ASTRA 1 (19,2°). Nejprve stiskněte tlačítko EXIT, aby zmizelo informační návěští a poté tlačítkem OK zobrazte seznam programů a vyberte některý volně vysílaný program např. ARD ,ZDF apod.

Pokud jste úspěšně prošli nastavením antény, hraje program ČT24 a máte zakoupenou přístupovou kartu pro příjem českých a slovenských programů, zasuňte ji do dekodéru, přepněte přijímač na některý z programů Skylink/CSLink, nejlépe na ČT1 a zkontrolujte příjem ostatních programů.

Upozornění : Může se stát, že karta při prvním použití bude i několik minut čekat na uvolňovací signál. Obraz kódovaného programu (např.ČT1) se tedy může rozeběhnout až za několik minut.