MASCOM MC2000HD USB - návod na naladění

Mascom MC2000HD USB

1. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko Menu.

2. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva navolte Instalaci.Šipkami nahoru a dolů na dálkovém ovladači navolte Ruční vyhledávání a potvrďte tlačítkem OK

3. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva navolíte požadovanou Anténu Astra 34. Na dálkovém ovladači šipkou dolů přejdete na Frekvenci a zadáte požadované parametry – čísly na dálkovém ovladači.5. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko Polarita a Šipkou doprava a doleva zvolíte danou hodnotu.6. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko Datová Rychlost a čísly na dálkovém ovladači navolíte
požadovanou přenosovou rychlost.7. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko Modulace. Šipkou doprava a doleva zvolíte danou hodnotu.8. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko Pilot. Šipkou doprava a doleva zvolíte danou hodnotu. Rychlost
kódování ponecháte na AUTO.

9. Šipkou nahoru a dolů na dálkovém ovladači navolíte políčko Frekvence a potvrdíte OK. Satelitní přijímač začne vyhledávat
programy.10. Sat. přijímač Vám začne kanály vyhledávat.Po vyhledání se Váš sat. přijímač zeptá, zda chcete programy uloži, vymáčkněte tlačítko OK a menu satelitního přístroje
opustíte zmačknutím tlačítka Exit.

11. Nové programy Vám budou uloženy na konec Vašeho seznamu Tv programů v satelitním přístroji.Přehled s návody pro naladění nejběžněji používaných přijímačů. 
Kompletní přehled parametrů pro naladění programů SKYLINK si můžete stáhnout zde.