Kódování a způsob nahrávání pořadů od Skylinku v systému Irdeto

Kódování a způsob nahrávání pořadů od Skylinku v systému Irdeto

Protože se začínají množit dotazy zákazníků ohledně možností nahrávání a dekódování nahrávek v novém systému Irdeto, který zavedli provozovatelé satelitního vysílaná Skylink a CS Link, připravili jsme pro Vás následující informační článek.

Vychází z oficiálních informací výrobců satelitních přijímačů a také z informací od Skylinku, které ale kupodivu nezvěřejnil pro své zákazníky, nýbrž jen při uzavřené prezentaci funkcí nového systému Irdeto na setkání s prodejci na podzim roku 2012.


SKYLINK - Kódování a způsob nahrávání pořadů

V systému Irdeto záleží na způsobu nahrávání pořadů přijímačem.

1) Pokud přijímač nahrává pořad způsobem, že nejprve dekryptuje video a audio a odkódovaný obsah zaznamená, pak nahraný pořad lze kdykoliv sledovat.

2) Pokud přijímač nahrává způsobem (bohužel rozšířeným), že zaznamená celý kryptovaný obsah i spolu s ECM a EMM instrukcemi obsahující platné klíče v době nahrávání, pak je možné nahrávku přehrát pouze po dobu platnosti uložených klíčů. Po expiraci klíčů již není možné žádným způsobem nahraný pořad sledovat.

převzato z prezentace Skylinku

 

Některé přijímače nabízí funkce, jak tuto vlastnot systému Irdeto obejít nebo jak tuto situaci aspoň částečně zachránit. Tyto funkce však nejsou 100% spolehlivé a mají za důsledek nevratné zakódování nahraných pořadů.

 


Přijímače značky Topfield nabízí funkci Automatické dekódování kódováných a částečně kódovaných nahrávek

Opis z manuálu k přijímači Topfield TF2411: Pokud při nahrávání pořadu přepnete přijímač na jinou službu a současně spustíte přehrávání dříve pořízené nahrávky, nebo nastavíte dvě, vzájemně se překrývající nahrávky, bude nahrávka pořízena jako kódovaná, nebo částečně kódovaná.

Takovou nahrávku je třeba dekódovat dříve, než na Vaší dekódovací kartě vyprší platnost dekódovacích klíčů.

POZNÁMKA
Platnost dekódovacích klíčů na Vaší kartě řídí Váš poskytovatel satelitního vysílání (např. Skylink, CS Link, UPC Direct, ...). V případě, že vyprší, nelze již kódovanou nahrávku, nebo kódovanou část částečně kódované nahrávky přehrát. Takovou nahrávku již nezbývá než vymazat, protože již nebude možné kódované části obnovit a přehrát. 

 


Výrobce Mascom na svých stránkách velmi podrobně uvádí následující informace:

Nahrávání kódovaných programů na interní HDD

Základní a nejběžnější konfigurace přijímače:

Přijímač je připojen na Twin konvertor (LNB) a do každého tuneru je připojen samostatný kabel přímo od LNB, v přijímači je zasunut dekódovací modul Cryptoworks a přístupová karta pro příjem českých programů. Přijímač je koncipován tak, aby ke všem základním funkcím stačila pouze jedna přístupová karta na daný program. Z toho důvodu je zcela zbytečné pořizovat si dvě totožné karty. Duplicitou karty nezískáme žádnou změnu v chování přijímače z pohledu nahrávání a sledování zakódovaných programů. Zjednodušeně řečeno, pokud pořizujeme nahrávku v naší nepřítomnosti, přijímač nahraje zakódovaný program v odkódovaném stavu. Pokud pořizujeme nahrávku a současně sledujeme jiný kódovaný program obsažený na této dekódovací kartě, přijímač nahraje program v zakódovaném stavu.


1. Nahrávání programu pomocí funkce rychlé nahrávání za předpokladu že po celou dobu nahrávky nebudeme přijímač přepínat na jiný program:

Přijímač zaznamená nahrávku v odkódovaném stavu . (v budoucnu lze tuto nahrávku přehrávat i bez přístupové karty, tuto nahrávku lze zpracovat v PC  )

2. Nahrávání programu pomocí funkce Timer

(Pokud používáme tuto funkci v době naší nepřítomnosti přijímač se v uvedený čas zapne a provede nahrávku): Pokud byl přijímač vypnut do pohotovostního stavu na nahrávce kterou máme nastavenou v Timer, přijímač zaznamená nahrávku v odkódovaném stavu . (v budoucnu lze tuto nahrávku přehrávat i bez přístupové karty, tuto nahrávku lze zpracovat v PC), pokud uvedeme přijímač do pohotovostního stavu na jiné předvolbě než kterou máme nastavenou v Timer, přijímač zaznamená nahrávku v zakódovaném stavu.

(pracuje se na SW, který toto změní)

3. Nahrávání programu pomocí funkce rychlé nahrávání za předpokladu že během nahrávky sledujeme jiný zakódovaný program:

Přijímač zaznamená nahrávku v kódovaném stavu a tuto informaci zobrazí u nahrávky symbolem. Pokud chceme tuto nahrávku přehrát, musí být v přijímači zasunuta příslušná dekódovací karta. Tuto nahrávku nelze zpracovat v PC a je nutno před přesunem této nahrávky použít funkci Odkódování zakódované .  

Upozornění: zakódovanou nahrávku lze v budoucnu přehrát pomocí dekódovací karty pouze v případě že se na kartě nezmění tzv. klíče. Tato skutečnost je u každého operátora jiná. Z toho důvodu pokud chceme nahrávku zachovat dlouhodobě, je potřeba provést odkódování nahrávky.

3.1. Odkódování zakódované nahrávky:

MC2300HDCIPVR od - S/W - 1.09.7A - Odkódování zakódované nahrávky: Tato funkce umožňuje odkódovat nahrávky, které byly pořízeny jako zakódované.

 1. Označíme soubory pro dekódování pomocí tlačítka MARK.

 2. Stiskneme žluté tlačítko FAV , vybereme funkci "Odkódování" a stiskneme tlačítko OK. Pokud chceme funkci opravdu spustit, vybereme volbu ANO.

Upřesnění: tuto funkci lze použít pouze při zasunuté dekódovací kartě. V průběhu činnosti funkce "Odkódování" nelze přijímač nijak jinak používat (doporučení je spustit tuto funkci přes noc, pozor na případně nastavené události pomocí funkce "Timer", které by kolidovali s funkcí "Odkódování"). Po ukončení funkce "Odkódování" se přijímač vypne do režimu Stand-By. Po zapnutí je nahrávka na disku v odkódovaném stavu.   

4. Nahrávání programu pomocí funkce Timer (Pokud používáme tuto funkci v době sledování jiného programu):

Přijímač zaznamená nahrávku v kódovaném stavu a tuto informaci zobrazí u nahrávky symbolem. Pokud chceme tuto nahrávku přehrát, musí být v přijímači zasunuta příslušná dekódovací karta. Tuto nahrávku nelze zpracovat v PC a je nutno před přesunem této nahrávky použít funkci Odkódování zakódované .  

Upozornění: zakódovanou nahrávku lze v budoucnu přehrát pomocí dekódovací karty pouze v případě že se na kartě nezmění tzv. klíče. Tato skutečnost je u každého operátora jiná. Z toho důvodu pokud chceme nahrávku zachovat dlouhodobě, je potřeba provést odkódování nahrávky.

4.1. Odkódování zakódované nahrávky:

viz bod 3.1

5. Nahrávání dvou programů pomocí funkce rychlé nahrávání za předpokladu že během nahrávky sledujeme třetí program (tento třetí program musí být programem z transpondéru jednoho ze dvou nahrávaných programů – přijímač sám určí které programy můžeme v tomto případě sledovat, pokud nahráváme dva programy ze stejného transpondéru, lze sledovat další program bez omezení):

Přijímač zaznamená nahrávku v kódovaném stavu a tuto informaci zobrazí u nahrávky symbolem. Pokud chceme tuto nahrávku přehrát, musí být v přijímači zasunuta příslušná dekódovací karta. Tuto nahrávku nelze zpracovat v PC a je nutno před přesunem této nahrávky použít funkci Odkódování zakódované .  

Upozornění: zakódovanou nahrávku lze v budoucnu přehrát pomocí dekódovací karty pouze v případě že se na kartě nezmění tzv. klíče. Tato skutečnost je u každého operátora jiná. Z toho důvodu pokud chceme nahrávku zachovat dlouhodobě, je potřeba provést odkódování nahrávky.

5.1. Odkódování zakódované nahrávky:

viz bod 3.1

Upozornění a doporučení:

1. V případě nahrávání programu na HDD a současné sledování jiných programů, přepínání může mít nahrávka drobné chyby způsobené uvolněním a opětovným využití dekódovací karty. Tyto drobné chyby nejsou považovány za vadu přijímače nebo HDD.

2. Pokud na HDD chceme dlouhodobě uchovat nahrávku a pořídili jsme ji v zakódovaném stavu, doporučuje se tuto nahrávku přepsat do odkódovaného stavu. Klíče na dekodovací kartě se můžou pro danou nahrávku po nějaké době stát neplatné. Taková karta již nahrávku dodatečně neodkóduje.