KAON 660 CX 510 - návod na naladění

Kaon 660CX
1. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko Menu.

2. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů přepněte na Instalaci.Potvrďte stisknutím tlačítkem OK a zadejte heslo 0000

3. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolu navolíte požadovaný satelit Astra3 (23,5E).A zadáte zelené tlačítko (Satelit TP) na dálkovém ovladači.

4. Zobrazí se Vám seznam frekvencí a na dálkovém ovladači zadáte žluté tlačítko (editace/přidat/smazat).5.
Šipkami doprava a doleva na dálkovém ovladači zadáte na kolonce režim – Přidat.6.
Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko Frekvence a čísly na dálkovém ovladači navolíte požadovanou Frekvenci.7.
Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko Symbol Rate a čísly na dálkovém ovladači navolíte požadovanou Symbolovou Rychlost8.
Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko Polarizace. Šipkou doprava a doleva zvolíte danou hodnotu.9.
Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko FEC. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva navolíte Auto. Parametry potvrdíte tla
čítkem OK na dálkovém ovladači

10. V seznamu kmito
čtu naleznete Vámi uložený a červeným tlačítkem (TP hledání) na dálkovém ovladači vyvoláte další tabulku.Tabulku p
řekontrolujte, zda jste zadali správné parametry.

11.
Video PID, Audio PID, PCR PID ponecháme na AUTO. Síť. Ladění ponecháme na vypnuto viz předchozí obrázek. A potvrdíme OK na dálkovém ovladači.P
řijímač programy nalezne a je zapotřebí potvrdit stisknutím tlačítkem OK.

12. Pro opuštění menu je zapotřebí potvrdit tlačítkem OK na dálkovém ovladači.13. P
řijímač se Vás zeptá zda programy chcete uložit. Potvrdíte tla
čítkem OK.

14. P
řijímač programy uloží a naleznete je na konci Vašeho seznamu. Tlačítkem EXIT menu opustíte.Kompletní přehled parametrů pro naladění programů SKYLINK si můžete stáhnout zde.