Humax IRHD 5100 - návod na naladění

Návod na doladění nových programů

Humax IRHD-5100

1. Na dálkovém ovladači (dále jen DO) zmáčkněte tlačítko „Menu

2. Pomocí DO (navigační šipky) navolte položku „
Nastavení“ a zmáčkněte tlačítko „OK3. V menu „
Nastavení“ navolte pomocí DO položku „Instalace“ a zmáčkněte pravou šipku na DO – receiver Vás vyzve k zadání Hesla – zadejte „0000“ na ciferníku DO4. V menu „
Instalace“ vyberte pomocí DO položku „Hledání kanálů“ a zmáčkněte „pravou šipku“ na DO5. V menu „
Hledání kanálů“ vybereme pomocí DO požadovaný satelit – obvykle již přednastaveno „Astra 3A/3B“ pro pozici Astra 23,5 východně a „Astra 1“ pro pozici Astra 19,2 východně, které používá Skylink pro vysílání všech stanic. Po výběru družice přejdeme šipkou dolu na položku „Transpondér“ (Transpondér je definovaný zejména frekvencí a dalšími údaji, na které je vysílána určitá skupina programů – dále jen TP) a potvrdíme tlačítkem „OK6. Zobrazí se seznam TP – zde vybereme požadovaný TP pomocí DO (seznam TP je uvedený na našich internetových stránkách, viz bod 10. tohoto návodu, ve kterém najdete zařazení jednotlivých stanic do příslušných TP), a vybraný potvrdíme zmáčknutím tlačítka „OK“. Pokud se vybraný TP nenachází v tomto seznamu, přejděte prosím k bodu 9. tohoto návodu, kde je popsáno, jak nový TP do tohoto seznamu přidat.7. Pomocí „
šipky vpravo“ přejdeme na výběr TP na další družici (v našem případě Astra1) – pokud nechceme, aby prohledávání proběhlo na této družici, je potřeba v seznamu TP vybrat položku „Žádný“ a tuto potvrdit (tak jak bylo popsáno v předchozím bodě tohoto návodu).8. Šipkou dolů na DO přejděte na tlačítko „Vyhledat“ a zmáčkněte „OK“ na DO – proběhne vyhledávání stanic na zvoleném TP a vybraném satelitu. Po úspěšném prohledání vybraných TP nabídne přijímač seznam nalezených stanic. Pro potvrzení je potřeba přejít pomocí DO na položku „Uložení“ a tuto potvrdit zmáčknutím „OK“. Nově nalezené stanice se uloží na konec seznamu TV stanic. Tlačítkem „Exit“ přejděte na základní obrazovku.9. Pokud se vyhledávaný TP nenachází v seznamu TP (pokud jde o novou frekvenci apod.), je potřeba tento nový TP do seznamu přidat: v menu „
Hledání kanálů“ přejděte na výběr TP (jak bylo popsáno v bodě 6. tohoto návodu) a zvolte položku „Definováno uživatelem“ (potvrďte zmáčknutím „OK“). Otevře se nová obrazovka, ve které je potřeba postupně vypsat požadované hodnoty (požadované hodnoty najdete na našich internetových stránkách – odkaz najdete v dalším bodě tohoto návodu). Mezi řádky se pohybuje pomocí šipek na DO. Nové hodnoty (např. Frekvence) zadáte vyťukáváním hodnoty na ciferníku DO. Po úspěšném vyplnění hodnot přejděte šipkou na položku OK a potvrďte zmáčknutím tlačítka „OK“. Nově uložený TP nyní najdete v seznamu TP – pokračujte tak, jak bylo popsáno v 6. Bodě tohoto návodu: vybereme požadovaný TP pomocí DO a vybraný potvrdíme zmáčknutím tlačítka „OK“. Šipkou dolů na DO přejděte na tlačítko „Vyhledat“ a zmáčkněte „OK“ na DO – proběhne vyhledávání stanic na zvoleném TP a vybraném satelitu. Po úspěšném prohledání vybraných TP nabídne přijímač seznam nalezených stanic. Pro potvrzení je potřeba přejít pomocí DO na položku „Uložení“ a tuto potvrdit zmáčknutím „OK“. Nově nalezené stanice se uloží na konec seznamu TV stanic. Tlačítkem „Exit“ přejděte na základní obrazovku.


Kompletní přehled parametrů pro naladění programů SKYLINK si můžete stáhnout zde.