HOMECAST EM150CR 509 - návod na naladění

Homecast EM150CR

1. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko Menu.

2. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů přepněte na Instalaci.Potvrďte stisknutím tlačítkem OK.

3. Na dálkovém ovladači zadejte heslo 0000.4. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů zvolíme Procházení transpondéru.Potvrdíme na dálkovém ovladači tlačítkem
OK.

5. Šipkami doprava doleva vybereme požadovanou
anténu (Astra 3A) 6. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko
Kmitočet a čísly na dálkovém ovladači navolíte požadovanou frekvenci.7. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko
Polarita. Šipkou doprava a doleva zvolíte danou hodnotu.8. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko
Datová rychlost a čísly na dálkovém ovladači navolíte požadovanou hodnotu9. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko
Rychlost kódování a zadáte AUTOMAT10. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko
Režim prohledávání a zadáte všechny kanály11. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko Prohledávání sítě a zadáte Zrušit12. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko
Vyhledávání PID a zadáte Automaticky PID13. Šipkou nahoru se vrátíte na kolonku Kmitočet a potvrdíte tlačítkem OK na dálkovém ovladači. Satelitní přijímač začne programy vyhledávat.Po vyhledání se Váš sat. přístroj zeptá, zda chcete uložit změny, navolíte kolonku ANO šipkami doprava a doleva a potvrdíte
OK a menu satelitního přístroje opustíte zmačknutím tlačítka Exit.

14. Nové programy Vám budou uloženy na konec Vašeho seznamu Tv programů v satelitním přístroji.Přehled s návody pro naladění nejběžněji používaných přijímačů. 
Kompletní přehled parametrů pro naladění programů SKYLINK si můžete stáhnout zde.