GoSat 7050 v.2 - návod na naladění

Návod na doladění nových programů

GoSat GS7050 HDi

1. Na dálkovém ovladači (dále jen DO) zmáčkněte tlačítko „Menu

2. Pomocí DO (navigační šipky) navolte položku „
Nastavení“ a zmáčkněte tlačítko „OK3. V menu „
Nastavení“ navolte pomocí DO položku „Instalace“ a zmáčkněte tlačítko „OK4. V menu „
Instalace“ najeďte pomocí DO na položku „Výběr satelitu“ a zmáčkněte „OK5. Šipkou vpravo na DO přejděte na sloupec „
Seznam SAT“. V seznamu SAT vyberte pomocí DO požadované satelity a tyto označte tlačítkem „OK“. Pro příjem Skylink programů je potřeba vybrat satelity „Astra 1E, 1G, 3A (23,5)“ a „Astra 1H, 1KR, 1L (19,2)“ – tyto jsou již zahrnuty do vyhledávání a není je potřeba označovat. U vybraných satelitů se zobrazí potvrzující „fajfka6. V menu „Instalace
“ najeďte pomocí DO na položku „Nastavení TP“ a zmáčkněte „OK7. Šipkou vpravo na DO přejděte na sloupec seznamu TP (TP = transpondér = frekvence, na které je vysílána určitá skupina TV stanic). V tomto sloupci vyberte TP, na kterém se nachází nová stanice (viz. bod 11. Tohoto seznamu), a zmáčkněte „
červené tlačítko“ na DO – přijímač začne prohledávat daný TP. Pokud se vyhledávaný TP nenachází v seznamu TP, přejděte prosím k bodu 10. tohoto návodu.8. Po úspěšném ladění zobrazí receiver hlášku „Ladění úspěšné
“ – tuto potvrďte tlačítkem „OK

9. Tlačítkem „
Exit“ na DO přejděte ke sledování programů – nově naladěné stanice najdete na konci seznamu TV stanic.10. Pokud v seznamu TP nenajdete požadovaný TP (pokud jde o novou frekvenci atd.), je potřeba jej do tohoto seznamu přidat: v menu „
Instalace/Nastavení TP“ přejděte na seznam TP a zmáčkněte „zelené tlačítko“ na DO. Otevře se nová obrazovka, ve které je potřeba postupně vypsat požadované hodnoty (viz. bod 11. Tohoto návodu). Mezi řádky se pohybujte pomocí šipek na DO. Nové hodnoty (např. Frekvence) zadáte vyťukáním hodnoty na ciferníku DO. Po úspěšném vyplnění hodnot přejděte šipkou na položku OK a zmáčkněte „OK“ na DO. Dále postupujte viz. bod 8. tohoto návodu.
Kompletní přehled parametrů pro naladění programů SKYLINK si můžete stáhnout zde.