EVOLVE 5060 508 - návod na naladění

Evolve 5060
1. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko Menu.

2. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva přepněte na Instalaci.Potvrďte stisknutím tlačítkem OK.

3. Na dálkovém ovladači šipkou doprava přejdete na satelitní anténu a šipkami nahoru a dolů navolíte Asta 23,5E.Potvrďte stisknutím žlutého tlačítka (editace transpondérů) na dálkovém
.

4. Na dálkovém ovladači navolíte zelené tlačítko (přidat transpondér).5. Na dálkovém ovladači přepnete na políčko Frekvence a čísly na dálkovém ovladači navolíte danou frekvenci.6. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko
Přenosová rychlost a čísly na dálkovém ovladači navolíte požadovanou přenosovou rychlost. 7. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko
Polarizace. Šipkou doprava a doleva zvolíte danou hodnotu. 8. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko
Norma. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva zvolíte danou hodnotu.9. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko
FEC. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva navolíte Auto.10. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko Modulace. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva zvolíte danou hodnotu. 11. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko
Pilot. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva zvolíte danou hodnotu.12. Na dálkovém ovladači navolíte zelené tlačítko (Přidat transpondér). Tlačítkem
EXIT se dostanete, na seznam transpondéru.Tlačítkem OK na dálkovém ovladači potvrdíte Vámi zadané parametry.

13. Na dálkovém ovladači navolíte červené tlačítko (Vyhledat)14. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů navolíte NIT a šipkami doprava a doleva dáte Vypnuto15. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů navolíte kolonku OK a potvrdíte na dálkovém ovladači tlačítkem OK Přijímač začne programy vyhledávat. Po dokončení ladění potvrďte tlačítkem
OK na dálkovém ovladači.

16. Přijímač programy uloží na konec Vašeho seznamu programů.


Kompletní přehled parametrů pro naladění programů SKYLINK si můžete stáhnout zde.