Digitalizace v České republice

Díky digitalizaci se divákům rozšíří programová nabídka. Všichni získají možnost lepší orientace ve vysílaných pořadech nebo širší možnosti příjmu televize v autě či počítači. Digitalizace přinese lepší kvalitu obrazu a zvuku, takže si budete moci užít lepší barvy, ostřejší obraz a zvukové efekty. Důležitou výhodou v řadě domácností bude lepší příjem televizního signálu. Televizní digitální vysílání tak přináší prostor pro nové zážitky a možnosti v příjmu televize. V budoucnu pak digitální vysílání umožní rozvoj dalších služeb, jako například hlasování, hry, nakupování či vzdělávání.

Proč digitalizace

Přechod na digitální televizní vysílání probíhá společně v celé Evropě a bude ukončen přibližně v roce 2012. Digitální způsob přenosu signálu je efektivnější než analogový a díky tomu dovoluje přenášet více programů při stejné „spotřebě“ vysílacích frekvencí. Digitální přenos je zároveň méně náchylný k různým druhům rušení, jako jsou dobře známé „duchy“ či zrnění. Umožňuje rovněž využití doprovodných informací a služeb. To znamená, že pořady mohou mít více jazykových verzí a může být také přenášen popis právě vysílaných či připravovaných pořadů v podobě tzv. EPG (elektronický programový průvodce). Digitalizace představuje technologický pokrok v praxi.

Potřebuji novou televizi?

Ne! Pokud jste se svou stávající televizí spokojeni, rozhodně ji nevyhazujte. Stačí zakoupit tzv. set-top-box, což je zařízení, které zapojíte k televizoru. Před zakoupením set-top-boxu doporučujeme tento postup: jestliže přijímáte signál kabelovou, satelitní televizí nebo přes internet, nic se pro Vás nemění. Máte-li společnou televizní anténu, je nejlepší obrátit se na majitele nebo správce domu a požadovat informaci o situaci přestavby na zemský digitální příjem. Pokud se o této přestavbě neuvažuje, poraďte se s odborníkem v oboru elektroniky o možnostech příjmu ve Vašem bydlišti a o koupi vlastního set-top-boxu a instalaci vlastní vnitřní nebo vnější antény.

Jaké máte možnosti příjmu digitálního vysílání

Zemské digitální vysílání

Zemský digitální příjem je nejlevnějším způsobem, jak se dostat k digitální televizi. Představuje také jediný nezpoplatněný příjem televize, nepočítáme-li sledování nekódovaných satelitních programů. V České republice je zemský příjem televize také zdaleka nejoblíbenější, využívá jej největší počet domácností.

Výhody zemského digitálního vysílání

Pro sledování zemské digitální televize stačí zakoupit digitální přijímač, a to buď tzv. set-top-box, což je krabička sloužící k převodu signálu do Vašeho analogového televizoru, nebo zcela nový digitální televizor, který už má set-top-box zabudovaný v sobě. Po zapojení antény do televizoru (v případě samostatného set-top-boxu po jeho zapojení mezi anténu a analogový televizor) stačí spustit automatické ladění programů a pak už můžete sledovat televizi. Za příjem digitálních programů se nic neplatí a jejich signál není nijak kódovaný, takže se k němu dostane opravdu každý, kdo je v dosahu digitálního signálu. Jako výhoda zemské digitální televize oproti její analogové předchůdkyni se často uvádí lepší obraz a zvuk. To ale platí jen v případě, že jste v místě s dostatečně dobrým signálem a máte vhodnou anténu.

Nevýhody zemského digitálního vysílání

Ne všude je signál dostatečně kvalitní a bezproblémový televizní příjem závisí na správné anténě. Digitálnímu signálu hodně vadí antény se zesilovačem (pokud jsou blízko výkonného vysílače), v Praze se navíc digitálně vysílá s vertikální polarizací, to znamená, že anténu je třeba oproti dosavadnímu příjmu analogové televize pootočit o 90°. Společné televizní antény (STA) je třeba pro příjem digitální televize upravit, nejlépe kanálovými vložkami pro konkrétní vysílací kanály digitálních sítí v dané lokalitě. I po této úpravě si však musí každá domácnost napojená na STA pořídit ke každému analogovému televizoru set-top-box. Nevýhodou oproti analogu je, že zatímco analog lze přijímat i za velmi špatných podmínek se zrnitým obrazem, u digitálního příjmu tomu tak není. V případě slabého nebo chybějícího, ale i velmi silného signálu (např. při použití zesilovačů) obraz „kostičkuje“ nebo obraz ani zvuk nejsou.

Kabelové vysílání

Kabelovou televizi můžete přijímat buď v analogové podobě, nebo digitálně. Vypínání analogových televizních vysílačů se analogové kabelové televize netýká. Záleží čistě na poskytovateli kabelové televize, zda a kdy se rozhodne analogové vysílání ukončit a plně se soustředit na provozování digitální kabelové televize.

Výhody kabelového vysílání

Největší výhodou kabelové televize je skutečnost, že nemusíte řešit problém s anténou. Stačí propojit televizor s kabelovou přípojkou. Pokud chcete sledovat digitální kabelovou televizi, musíte mezi kabelovou přípojku a televizor zapojit ještě speciální kabelový set-top-box, pokud ho již televize nemá zabudovaný. Kabelová televize nabízí mnohem více televizních programů než zemské vysílání. V digitální formě navíc umožňuje přijímat programy ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV) pokud je má poskytovatel služby ve své nabídce. Kabelové televize se také nijak nedotkne vypínání analogových televizních vysílačů.

Nevýhody kabelového vysílání

Hlavní nevýhodou kabelové televize je fakt, že jde o placenou službu. Divák musí kabelové společnosti platit měsíční poplatky v závislosti na tom, jakou programovou nabídku si objednal. V těchto poplatcích není započítaný koncesionářský poplatek České televizi, který se platí zvlášť. Kabelová televize je náchylná na různé poruchy kabelů, ať už výkopovými pracemi nebo mechanickým porušením rozvodu v domě. V neposlední řadě je také méně dostupná než zemské digitální vysílání nebo satelitní signál. Při technických poruchách digitálního kabelového vysílání se mohou vyskytnout potíže s obrazem, který zamrzá nebo kostičkuje. S těmito obtížemi si zpravidla divák nemůže poradit sám a musí volat zákaznické centrum kabelové společnosti.

Satelitní vysílání

Satelitní televize má oproti rozšířenějšímu zemskému příjmu televizního signálu mnoho výhod. Diváci například nemusí čekat, kdy v jejich regionu začne vysílat digitální vysílač. Na druhou stranu existuje i několik nevýhod, z nichž asi největší je fakt, že mnoho televizních programů má kódovaný satelitní signál a bez přístupové karty se k němu divák nedostane.

Výhody satelitního vysílání

Mezi hlavní výhody satelitního příjmu patří skutečnost, že má na území České republiky téměř stoprocentní pokrytí signálem. Výjimkou jsou např. zalesněné plochy, přes které neprostoupí signál z družice. Plusem je také velké množství televizních kanálů, které je možné prostřednictvím satelitu přijímat. Zatímco u zemské digitální televize bude do budoucna dostupných maximálně několik desítek kanálů, přes satelit se už v současné době šíří několik tisíc kanálů. Volný příjem, bez nutnosti použít dekódovací kartu, se počítá přibližně na stovky kanálů. Výhodou satelitního příjmu je také skutečnost, že existuje více družic, které se zaměřují na různé trhy, a tak např. divák, který bude chtít sledovat kanály pouze z Asie, nebude mít problém najít satelit se širokou nabídkou kanálů pouze z dané lokality.

Nevýhody satelitního vysílání

Hlavní nevýhodou satelitního příjmu budou asi pro mnoho diváků větší vstupní náklady. Zatímco u zemského příjmu digitální televize stačí pouze klasický set-top-box a anténa za pár set korun, u příjmu ze satelitu je nutné být vybaven nejen satelitním přijímačem (dnes se vyrábějí i kombinované přijímače pro zemský i satelitní příjem televize, tzv. comba), ale také parabolickou anténou (tzv. talířem) a dalšími doplňky. Satelitní přijímač je vždy dražší. Výhledu na družici nesmí nic bránit. V případě, že máte v cestě např. skálu nebo vzrostlý strom, máte bohužel smůlu. Pokud nastane intenzivní přeháňka, může dojít k výpadkům signálu, a to až do té míry, že o signál na určitou dobu úplně přijdete.

Satelitní komplet pro dvě televize ze dvou družic bez dalších poplatků obsahuje kvalitní přijímač Topfield TF6000CR, parabolu 80 cm, konvertor monoblok na družice Astra1 a Astra3 a dekódovací kartu dle výběru s českými programy na neomezenou dobu!

Vysílání přes IPTV

Digitální vysílání přes pevnou linku (IPTV) skýtá všechny možnosti doplňkových služeb, s nimiž si diváci digitální televizi obecně spojují. Je plně interaktivní, zákazník si může prostřednictvím zpětného kanálu objednávat filmy do domácí videotéky nebo konkrétní televizní přenosy sportovních zápasů (v tuzemsku se tato služba zatím neposkytuje).

Výhody vysílání přes IPTV

Když už se rozhodnete přijímat digitální televizi přes kabel, často narazíte na problém, že Váš dům není napojen na síť místního kabelového operátora, nebo že ve Vašem bydlišti žádná společnost kabelovou televizi neposkytuje. V tom případě máte ještě jednu možnost, jak digitální televizi získat „přes dráty“. Jde o digitální televizi přes pevnou linku, ať už jde o telefonní nebo optický kabel. Výhodou této služby je, že ji lze přijímat takřka všude, kde je zřízená pevná telefonní linka. Nabízí také řadu možností, které jiné typy digitálního vysílání poskytnout nemohou, ať už jde o zmíněnou domácí videotéku nebo specializované televizní programy zaměřené např. na jednotlivé kluby v české hokejové extralize. Prostřednictvím IPTV se také mohou dobře šířit televizní programy ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV).

Nevýhody vysílání přes IPTV

Také pro tento typ digitálního vysílání potřebujete speciální set-top-box, který propojíte mezi pevnou linku a televizor. Podobně jako u digitální kabelové televize lze tyto přijímače pronajmout nebo zakoupit výhradně u poskytovatele služby. Základní nevýhodou tohoto typu digitálního vysílání je, že jde o placenou službu. Za příjem programů, a to i těch základních, platíte měsíční poplatek, do kterého není zahrnut koncesionářský poplatek České televizi. Ten je třeba uhradit zvlášť. Existují dva typy vysílání IPTV: přes optický kabel až do domu, které je kvalitnější, a přes ADSL a klasickou telefonní linku, s nímž mohou být občas technické potíže. Projevují se například zamrznutím a „kostičkováním“ obrazu.

Společné televizní antény

Řešení společné antény zajistí profesionální firmy. Pokud máte v domě společnou televizní anténu (STA), je nejlepší obrátit se na majitele nebo správce domu a požadovat informaci o situaci přestavby na zemský digitální příjem. Majitel domu by měl v zájmu svých nájemníků, kterým možňuje příjem televizního signálu, zajistit odpovídající technické úpravy televizních rozvodů. Tyto práce zajistí specializované firmy. Rovněž je možné využít příjem satelitní nebo kabelové televize nebo příjem signálu pomocí internetu (IPTV).