České radiokomunikace - Ověření DVB-T2

Ověřování vybraných parametrů bylo provedeno na základě definovaných minimálních vlastností přijímačů DVB-T2 stanovených v dokumentu Českého telekomunikačního úřadu „Minimální požadavky na přijímací zařízení pro poskytování služeb v sítích DVB-T a DVB-T2“ verze 4.03.

 

 

Co logo DVB-T2 znamená?

  • Zařízení je ověřeno i někým jiným, než výrobcem, a hraje (DVB-T2)
  • Zařízení je otestováno výrobcem dle platných doporučení
  • Zařízení je otestováno vysílatelem DVB-T2 (České Radiokomunikace a.s.)

Proces certifikace slouží k zajištění co největšího počtu funkčních zařízení pro příjem DVB-T2. U zařízení opatřených logem byl ověřen příjem DVB-T2 nezávislými testy.

Společnost České Radiokomunikace a.s. nenese odpovědnost za jakoukoli následnou nekompatibilitu dotčeného zařízení způsobenou zejména změnou firmware či změnou jakýchkoli dalších parametrů zařízení nebo jakékoli problémy s příjmem terestrického televizního signálu.

 

 

 

Proč se přechází


na DVB-T2

Možná si kladete otázku, proč se krátce po první televizní digitalizaci znovu přechází na nový vysílací standard DVB-T2, kvůli kterému bude třeba opět nakupovat nové televize nebo set-top-boxy? Jde o změnu vynucenou vnějšími okolnostmi, na kterou provozovatelé televizního vysílání a vysílacích sítí neměli žádný vliv a musí se s ní vypořádat. Z jakého důvodu se tedy přechází na DVB-T2? Mobilní operátoři si vymohli uvolnění části vysílacího spektra, které nyní využívá televizní vysílání, pro vlastní služby mobilního internetového připojení. Řešením je přechod na spektrálně efektivnější sytém DVB-T2, který umožní zachovat rozsah a pokrytí TV signálem na dnešní úrovni.

Uvolňovaná část vysílacích frekvencí by ale televiznímu vysílání chyběla, a protože není dostatek vysílacích kanálů, kterými by bylo možné tento výpadek nahradit, aniž by došlo ke snížení dosahu televizních sítí, musela přijít na řadu modernější technologie. DVB-T2 tedy umožní zachovat stávající počet televizních stanic a jejich pokrytí i při menším počtu vysílacích kanálů. Ba co víc, prostor pro televizní vysílání se ještě rozšíří a umožní většímu počtu programů vysílat ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV). To vše za předpokladu, že si divák pořídí přijímač schopný rozluštit vysílání ve standardu DVB-T2.

 

Proč se přechází na DVB-T2
DVB-T2 je nová generace digitálního vysílání, modernější nástupce současného zemského digitálního televizního vysílání DVB-T. Umožňuje do jedné vysílací sítě umístit více televizních programů, dokonce i ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV) a dosáhnout celostátního pokrytí s menším počtem frekvencí, než je tomu nyní.

Po roce 2020 bude možné na klasickou anténu naladit pouze televizní vysílání ve standardu DVB-T2. Stejným procesem projdou všechny evropské státy, přičemž některé ho dokonce urychlují. Například Německo přejde plně na DVB-T2 již od roku 2019, Slovensko hodlá první celoplošnou síť DVB-T2 spustit dokonce ještě v létě 2016. Diváci, jimž vyhovuje současné vysílání ve standardu DVB-T a nechtějí si hned po spuštění přechodových sítí DVB-T2 pořizovat nové přijímače, mohou až do roku 2020 využívat stávajících sítí DVB-T a přechod na novou technologii řešit až těsně před vypínáním 

 

Koho se přechod týká
Vypínání současných sítí DVB-T a přechod na nový vysílací standard DVB-T2 se dotkne zhruba poloviny českých domácností, které přijímají televizní signál na klasickou pokojovou nebo venkovní anténu, případně společnou televizní anténu (STA). Jednoduše řečeno těch diváků, kteří mají příjem televize zdarma, neplatí žádné poplatky poskytovateli placených televizních služeb (s výjimkou poplatku České televize, který je povinný pro všechny majitele televizních přijímačů).

Přechod na vysílací technologii DVB-T2 se tedy netýká zákazníků kabelových a satelitních společností a diváků IPTV (televize přes IP protokol). Tito diváci si sice nebudou muset v souvislosti s příchodem DVB-T2 pořizovat televizní přijímače nebo set- top-boxy, obměna speciálních set-top-boxů se jim ale většinou nevyhne. I u satelitu dochází k přechodu z technologie DVB-S na novější DVB-S2 v souvislosti s rozšiřováním programové nabídky v HD kvalitě a tato změna s sebou nese nutnost investice do nového přijímače (receiveru).

Kabelové společnosti zase svým zákazníkům stále častěji nabízejí nové typy set-top-boxů, které umožňují interaktivitu a využívání chytrých funkcí, jako je pozastavení živého vysílání, sledování pořadů z televizního archivu, využívání videoték, apod., což by s jednoduchými kabelovými set-top-boxy s tunerem DVB-C nebylo možné. Obdobným procesem prochází i klienti poskytovatelů IPTV. Dá se tedy říci, že výměně televizních přijímačů se dříve či později nevyhne žádný divák v České republice bez ohledu na to, jakým způsobem přijímá televizní signál.

Přechod na DVB-T2 je v tomto ohledu specifický v tom, že se dotkne největšího počtu diváků, protože zemské digitální televizní vysílání přijímá největší počet domácností. V České republice jde přibližně o 60 % z více jak 4 milionů domácností, a vzhledem k tomu, že naprostá většina z nich ponechá výměnu přijímače na poslední chvíli předtím, než se budou vypínat stávající sítě DVB-T, způsobí přechod na technologii DVB-T2 poměrně velký nápor na prodejce televizní techniky. Proto je dobré na nákup nového přijímače myslet s určitým předstihem a nenechávat ho na poslední chvíli.

 

Co bude se současným vysíláním?
Do konce roku 2020 se nebude na stávajícím vysílání nic měnit, televizi tedy nadále můžete sledovat tak, jak jste zvyklí, aniž byste museli měnit televizor nebo dokupovat set top box. Celostátní sítě DVB-T budou vysílat až do zmiňovaného konce roku 2020 souběžně s přechodovými sítěmi DVB-T2.

V roce 2021 dojde k vypnutí všech čtyř celoplošných sítí DVB-T. Diváci, kteří si nepořídí nový přijímač s tunerem DVB-T2/HEVC, na klasickou anténu už televizní vysílání nenaladí.

S útlumem vysílání v současném standardu DVB-T budou z nabídky prodejců elektro a televizní techniky postupně mizet přijímače, které obsahují pouze tuner DVB-T. V budoucnu bude možné zakoupit pouze televizory a set-top-boxy s integrovaným tunerem DVB-T2, případně kombinací tunerů DVB-T a DVB-T2, takže všechny naladí nový typ digitálního televizního vysílání.

 

Jak se změní programová nabídka?
Nabídka programů se příliš nezmění. Přechod z analogového na digitální televizní vysílání přinesl řádově mnohem vyšší počet televizních stanic (ze čtyř analogově vysílajících celostátních programů jich je nyní přes 27), přechod na druhou generaci digitálního vysílání DVB-T2 bude znamenat spíše kvalitativní změnu. Nové vysílací sítě budou mít dostatek kapacity pro šíření programů i ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV), ale zpočátku nelze očekávat, že by takto vysílal větší počet televizních stanic. Podle schválené strategie rozvoje pozemního TV vysílání bude mít v přechodném období do roku 2020 prostor pro vysílání v HD kvalitě Česká televize, která takto nabídne všech šest svých programů. Po roce 2020 by již měla být dostatečná kapacita i pro vysílání dalších TV programů v HD kvalitě.

Jinak se programová nabídka zásadně nezmění, všechny televizní programy ze sítí DVB-T budou mít možnost vysílat v nových sítích DVB-T2. Určitý rozdíl nastane v pokrytí regionálních televizí, protože u DVB-T2 nebude možné zachovat takové regionální členění vysílacích sítí jako u DVB-T. Jednotlivé regionální programy tak budou muset vysílat na větším území než nyní.

Po spuštění pěti až šesti definitivních sítí DVB-T2 v roce 2021 bude moci v každé vysílat 15 - 18 programů ve standardním rozlišení obrazu nebo až sedm stanic v HD kvalitě. Jestliže v současných sítích DVB-T už není místo prakticky pro žádný nový televizní program, přechod na vysílací standard DVB-T2 umožní vysílání vyššího počtu TV stanic ve vyšší kvalitě.

Stručně řečeno, programová nabídka se přechodem na vysílání v systému DVB-T2 nesníží, spíše naopak: pozemní sítě umožní vysílat více programů a některé z nich v HD kvalitě.

 

Výhody DVB-T2

Hlavní výhodou nového vysílacího standardu DVB-T2 je větší prostor pro televizní stanice a jejich vysílání v lepší kvalitě. Jestliže dnešní zemské digitální televizní vysílání DVB-T umožňuje šířit v jedné vysílací síti obvykle čtyři až osm televizních programů ve standardním rozlišení obrazu (podle zvolené kvality), v sítích DVB-T2 to bude až 18 programů v klasickém rozlišení nebo šest až sedm ve vysokém rozlišení (HD). V novém standardu DVB-T2 bude možné dokonce šířit programy v Ultra HD rozlišení, označovaném rovněž 4K.

 

Harmonogram přechodu

Zavádění nové generace zemského digitálního televizního vysílání se bude řídit časovým harmonogramem, který připraví expertní skupina ministerstva průmyslu a obchodu a schválí ho vláda. Tento dokument s názvem Technický plán přechodu ze zemského digitálního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 zajistí hladký přechod na nový typ vysílání a bude závazný pro všechny zúčastněné.

 

Jak přijímat DVB-T2

Pro příjem televizního vysílání nové generace DVB-T2 budete potřebovat televizor s integrovaným tunerem DVB-T2 nebo set-top-box DVB-T2, který připojíte ke své stávající televizi. Existují také různé externí DVB-T2 přijímače ve formě USB tunerů, které lze připojit k notebooku nebo PC a sledovat televizní vysílání ve standardu DVB-T2 na monitoru. U všech typů přijímačů DVB-T2 se ale ještě před jejich koupí ubezpečte, že splňují technické parametry potřebné pro příjem českých vysílacích sítí T2 nebo úspěšně prošly certifikací Českých Radiokomunikací.